KLASICKÁ JÓGA

Jóga a jógické cvičení je v současné době velmi populární a rozšířené v nejrůznějších podobách. Doslova se „roztrhl pytel“ s různými školami a směry v oblasti jógy a tak to, co pro jednoho znamená pojem jóga, může pro druhého znamenat kondiční cvičení, pro jiného meditaci, pro dalšího způsob života atd. Z tohoto důvodu bych ráda upřesnila můj přístup. Jóga je pro mě životním postojem. Snažím se o trvalé spojení mezi praxí jógy a každodenním životem. Moje lekce v délce cca 90 min jsou zaměřeny na vnitřní prožitek, vnímání sebe sama a jemnějších struktur svého těla, mysli a vědomí. Cílem je zprostředkovat a obnovit spojení mezi fyzickým tělem a hluboko uloženými potřebami našeho já, jako nástroj pro obnovení rovnováhy. Prioritou tedy nebude pohyb „za každou cenu“ ale především vnímání sebe sama jak v pohybu, tak i v klidovém stavu.

Lekce probíhá v přibližné následující struktuře:

  • úvodní relaxace (koncentrace)
  • přípravná cvičení pro praxi ásan
  • praxe ásan
  • ukázky pranayamy
  • závěrečná relaxace
ÚVODNÍ RELAXACE:
Na začátku lekce se pokusíme odpoutat od vlivů každodenního shonu a zaměřit svoji pozornost dovnitř, abychom mohli lépe vnímat zpětnou vazbu svého těla a mysli v následujících cvičeních.
 
PŘÍPRAVNÁ CVIČENÍ PRO PRAXI ÁSÁN:
Předtím než se pustíme do praxe ásan, připravíme postupně naše tělo i mysl krok po kroku. Uvolníme klouby a protáhneme a případně posílíme všechny svalové skupiny, které budeme potřebovat mít „správně připravené“ pro cvičení ásan.
 
PRAXE ÁSÁN:
Ásana znamená v překladu pohodlná poloha těla. Nejedná se však výhradně o fyzickou polohu těla, ale jejím cílem je dosaženi takového stavu, kdy se tělo, mysl a vědomí spojí v jeden harmonický celek. Pro dosažení tohoto stavu je potřeba respektovat určité zásady jako: respektování principu nenásilí (vůči vlastnímu tělu), setrvávání v soustředěné pozornosti a schopnost se cítit v poloze pohodlně. Ásany takto prováděné mají širokou škálu pozitivních účinků na náš organismus jako např. na mozek, hormonální systém, nervový systém, trávicí systém, vylučovací systém, emoce i psychiku.
 
UKÁZKY PRANAYAMY:
Název pranayama v sanskrtu znamená doslova ovládnutí prány (vitální energie) a v praxi bývá často zaměňována s pouhým dechovým cvičením. Vědomí prány je základním předpokladem pro začátek praxe pranayamy. Pranayamická cvičení jsou potom zaměřena na uvědomování si, kontrolu a případně usměrňování (a zvyšování) prány. Vzhledem k omezenému časovému rozsahu není možné zahrnout pranayamu jako součást lekce, je zde zapotřebí většího časového prostoru a jedná se již o pokročilejší stupeň praxe jógy, a proto na našich lekcích představujeme pouze ukázku těchto technik jako námět pro další praxi u pokročilejších zájemců.
 
ZÁVĚREČNÁ RELAXACE:
Hluboká relaxace (a všechna správně prováděná jógická cvičení) aktivuje parasympatický nervový systém, který je součástí autonomního nervového systému (který není ovládán naší vůlí). Způsob života většiny z nás je ovlivňován stresem, neustálými požadavky a tlaky, které jsou na nás vyvíjeny v každodenním životě, a aniž bychom si to uvědomovali, působí na nás tyto tlaky i v okamžicích, kdy se zdánlivě cítíme být „v klidu“. Tento stresový program aktivuje sympatický nervový systém. Ten způsobuje, že náš organismus se neustále nachází ve stavu připravenosti k boji tj. zrychlený tep, svalová spasma, omezení trávicích funkcí, snížení kreativity, snížení sexuálních funkcí, což v konečném důsledku vede k oslabení imunitního systému a vzniku nemocí. Relaxace tím, že aktivuje parasympatický systém, uvádí náš nervový systém do rovnováhy a dává tak prostor našemu organismu k obnově a regeneraci.
joga2
joga 1